Monday, July 04, 2005

فرمان وارث سهم مشاع "فرهاد" و دیدگاه من / اسفندیارمنفردزاده

هر آنچه من برای «فرهاد» ساختم، ترانه‌هائی معترض به ناهنجاری‌های اجتماعی نسل من بوده است؛ ناهنجاری‌هائی که پس از «انقلاب» به هنجار نرسیده‌اند و تشدید شده‌اند.

1 پـيـام:

Blogger آشیل گفته است:

بسیار جالب بود جناب درویش پور .مرسی از لینک

6:27 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger