Tuesday, July 05, 2005

تقلب / زن‌نوشت

بسیار نکوست که سایر دوستان در پیام‌گیر این مطلب پرستو، از خاطرات و تجربیات خود از تقلب‌های امتحانی بنویسند تا با به اشتراک گذاشتن آن‌ها، در تقلب‌های آتی موفق‌تر عمل کنیم. در ضمن وبلاگ‌نویسان عزیزی که به شغل شریف معلمی و استادی مشغول هستند، بی‌خیال کلیک روی این یکی شوند.

Powered by Blogger