Thursday, July 07, 2005

ناصر زرافشان به طور موقت آزاد شد! / گویا

هما زرافشان: «ناصر امروز برای ادامه‌ی معالجاتش از زندان اوین به بیمارستان انتقال داده شده است و پس از معاینه به منزل آمده و مدتی در مرخصی به سر خواهد برد».

1 پـيـام:

Blogger مجيد زهری گفته است:

نه انگار یک خبرهایی هست! باز هم این احمدی‌نژاد؛ خاتمی که از این بخارها نداشت!

1:46 AM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger