Thursday, July 07, 2005

نامه‌ی سرگشاده به خانم شيرين عبادی

مورد زندانيان سياسی ايران را به مجامع حقوقی بين‌المللی بکشانيد / همان نامه، رها از سد فیلتر: [+]

1 پـيـام:

Blogger آشیل گفته است:

ابتدا می باید پشتیبانی همه جانبه ای از شیرین عبادی به عمل اورد تا ایشان از ابزارهای موجود به بهترین شکل ممکن استفاده نماید .گرچه موقعیت خانم عبادی به گونه ای است که پشتیبانی رسانه ای جهان را همراه دارد اما برنده جایزه نوبل را به حال خود رها کردن و در باد این جازه آرمیدن به تنهایی گره ای را باز نخواهد کرد . زر افشان را به خاطر می اورم . اگر دکتر زرافشان ابتدا سعی در جلب پشتیبانی گسترده رسانه ای داشتند انگاه دست به افشا سازی می زدند خود را تا حدی بسیار بیشتری می توانستند مصون نگاه دارند . فراموش نکنیم فشار و بار روانی بسیار زیادی را که از جانب حاکمیت بر شیرین عبادی روا می دارند . تا کنون تهدید بسیار شده است . پنجره خانه اش را شکستند و میله های محافظ درب پارکینگ منزلش را از جای در اوردند و نامه هایی که برایش ارسال کرده اند .... با این نظر که اعتراظ و فورس گسترده ای را بر شیرین عبادی روا داریم موافق نیستم چرا که می باید موقعیت فعلی وی را نیز در نظر گرفت چرا که یقینا شیرین عبادی نیز از وجود ابزارهایی اینچنینی آگاه است،..... ابتدا حمایت همه جانبه و پر رنگ کردن نقش شیرین عبادی و بالا بردن ضریب مصونیت وی ، سپس استفاده از اهرمهای فشار بر جمهوری اسلامی....برای حاکمیتی اینچنین که مخالفان خود را براحتی از پیش روی بر می دارد و به هیچ مرجع قانونی و جهانی نیز پاسخگو نیست ،ساخت نمایشنامه های مرگ بسیار آسانتر از ان است که تصورش را بتوان کرد . تاریخ به شهادت حاضر است

3:09 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger