Friday, July 08, 2005

در حاشیه‌ی نامه‌ی سرگشاده به شیرین عبادی / نگاه مجید زُهَری

مجید زُهَری: «... درخواست شخصی من از این‌گونه سایت‌ها این است که دست از مشی خطی و نخبه‌گرایی‌های نخ‌نما بردارند و بگذارند مردم آزادانه برای احقاق حق هم‌نوع خود مشارکت فعال داشته باشند و نام چهارنفر را به عنوان زعمای قوم ردیف نکنند.»؛

Powered by Blogger