Sunday, July 10, 2005

مرحوم، مجوز مى خواهد!/ایران

لینک از خوابگرد.
دوستان عزیز توجه داشته باشند که برای دریافت مجوز آثار موسیقی از وزارت ارشاد باید از هفت خوان رستم گذشت. به ویژه اساتید ادبیات که شعر های حافظ و مولانا را نیز به این آسانی تایید نمی کنند!!!!

Powered by Blogger