Wednesday, July 13, 2005

پایان یک آغاز / جمیله کدیور

استفاده آشکار از باتوم،ضرب وشتم زنان و مردان،هتک ،فحاشی و توهین به شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی،تهدید به برخوردهای شدیدتر درآینده...از جمله تازه های تجمع اعتراضی دیروز بود.

1 پـيـام:

Blogger مجيد زهری گفته است:

امیدوارم پیش‌بینی‌هایش غلط باشد، اما به هر حال قابل تامل است.

8:35 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger