Friday, July 15, 2005

سکس، جنسيت و عشق در عرصه عمومی جامعه ايران

يکی از تفاوت های عرصه عمومی با زندگی خصوصی تفاوتی است که اين دو عرصه از نظر زبانی دارند. و يکی از مهمترين تفاوت های پذيرفته شده گفتگو از سکس و اشارات جنسی است.

3 پـيـام:

Blogger مجيد زهری گفته است:

واقعاً این‌روزها مسئله‌ی مهم‌تری از این گیر نیاورده‌اند این حضرات کاسبکار دانشگاهی؟

7:16 PM  
Blogger شبنم گفته است:

مجيد جان، چه روزی روز بهتريه؟!...زمانی هم هست که اوضاع ما وضعيت قرمز نباشه؟ اينکه مسائل اضطراری تری وجود داره، از اهميت اين هم کم نميکنه که جوانب ديگه زندگی ادامه پيدا کنه.

7:27 PM  
Blogger مجيد زهری گفته است:

شبنم عزیز!
شوربختانه من سرپرست این بساط را خوب می‌شناسم و باور کن اگر به او می‌گویم "کاسبکار دانشگاهی" بهش ارفاق کرده‌ام!

3:48 AM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger