Friday, July 15, 2005

گنجی در نامه ای از زندان اوین اعلام کرد حاضر نیست در مقابل خودکامگان سر خم کند

کسانیکه رای داده اند آیا جوابی برای "گنجی" دارند او میگوید:
"اکبر گنجی در نامه ای از زندان اوین دلیل حبس خود را ولایت فقیه می داند"

1 پـيـام:

Blogger سينا هدا گفته است:

سلام!
اينها براي برقرار ماندن حاضرند به هر رذالتي تن در دهند. مردن گنجي كه عروسيشان است.
مشكلشان هم نه مشروعيت است نه حضور مردم در صحنه. اينها بي حياتر از آنند كه به اين دلايل ميدان را خالي كنند.
وقتي رهبر در روز روشن جلوي 60 ميليون ايراني سر دانشجويان را با حرفهاي صدتايك غاز شيره ميمالد و كار خودش را ميكند و دست آخر فقط دانشجويانند كه دچار زندان و آسيبهاي جبران ناپذير شده‌اند و حتي يك تن از متعرضين به مجازات نميرسند ديگر امثال گنجي بايد حساب كار خود را بكنند.
در اين لحظات اين خاتمي است كه با سكوت رهبرگونه‌اش دارد به مردم علنا خيانت ميكند.
او ميتواند درخواست آزادي گنجي را از رهبر بكند، او ميتواند حتي تحصن كند مقابل اوين. اما ظاهرا او جاهطلبتر از اينهاست.
او براي شهوت بيان ايده‌هايش و براي حرافي از ديوار مردم بالا رفت و بس.
حالا اين آخرين فرصت جبران مافات است

5:51 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger