Friday, July 15, 2005

در باره‌ی انتقادهایی که به نوشی شده / آبچینوس

تحليل نوشته‌های زن آبی و پارسا صائبی و نقل قول زيتون در مورد حكايت نوشی و جوجه‌هايش.

1 پـيـام:

Blogger سينا هدا گفته است:

سلام!
دست‌مريزاد.
با اين وقتي كه از عمر خود هزينه كرديد نشان داديد كه آگاهي حرف اول را ميزند.
ديگر دوره‌ي شعارهاي پوشالي و بي منطق گذشته است. بالاخره كم كم بايد لمپنها بساط لمپنيسم را برچينند و مبادي آداب شوند.
از سويي معلوم شد كه هيت و شهرت براي خيليها حرف اول را ميزند كه در فاجعه‌ي انساني(دزدي فرزند) آنها ماجرا را از ظن خود ديده اند و يارش شده‌اند.
بلوغ هزينه مي‌برد.
درس ما از اين ماجرا اين بود كه: برخي با شمايل آدم بزرگها خيلي دير بالغ ميشوند و برخي هرگز. و البته بايد گول ظاهر فاخر آدمها را نخورد.
اميد كه آنها هم به داد دل خسته‌ي خود برسند و نجات پيدا كنند.

10:29 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger