Tuesday, July 19, 2005

مرتضوی اعتصاب غذا را تکذیب کرد

مرتضوی اعتصاب غذا را تکذیب کرد و گفت گنجی که در سلامت کامل است بعد از عمل به زندان برگردانده می شود
هر کس در زندگی خود شاهد مواردی بوده است که باعث نهایب تعجب و حیرت شده است ولی هیچ وقت و هرکز من در زندگی 70 سال خود "وقاحت " باین درجه را هرگز تجربه نکرده بودم ؟؟؟؟

1 پـيـام:

Anonymous هاله گفته است:

با شما موافق‌ام. حال‌ام براستی بد شد وقتی خوندم.

5:24 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger