Tuesday, July 19, 2005

صراحت و اعتدال / نقش خیال

حمیدرضا زندی: « ... ما تیغ تیز «خرد ناب نقاد» را که اصلی‌ترین ابزار مدرنیته است، چنان با هراس خود کُند کرده‌ایم که دیگر حتا بدرد پوست کندن سیب زمینی هم نمی‌خورد، چه رسد به زدودن زنگارهای کهن...»؛

1 پـيـام:

Anonymous صد سال تنهایی گفته است:

حرفش براستی که درسته .
یکی می گفت نقد باید سازنده باشه
گفتم منظورت اینه که باب میلت باشه نه .

1:12 AM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger