Wednesday, July 20, 2005

وبلاگ‌نويسان اصفهان / پیام ایرانیان

مسعود برجيان فهرستی ترتيب ديده از جماعت وبلاگ‌نويس اصفهانی. البته مسعود فقط آن‌هايی را در فهرست خود آورده که در اصفهان ساکن هستند. به‌نظرم خوب است بچه‌های اصفهانی که در شهرهای ديگر یا خارج از ايران زندگی می‌کنند را نيز به ليست اضافه کند، مثل خوابگرد، قاصدک و ...

Powered by Blogger