Friday, July 22, 2005

شکست خوردگان بازی زندگی، پشت نقاب جنجالی سیاست

شهلا شرف در این نوشته مشاهدات خود را از کنفرانس برلین، اکبر گنجی و رفتار گروه‌های بر هم زننده‌ی این کنفرانس می‌نویسد و در پایان تحلیل خود از رفتار آن گروه می‌نویسد.
پ. ن: مهشید نیز پاسخی بر این مطلب نوشته است: [+] ؛

Powered by Blogger