Sunday, July 24, 2005

وبلاگران و روزنامه نگاران، دوست یا دشمن؟ / واشنگتن پريزم

جیم هیل، مدیرمسئول " گروه نویسندگان واشنگتن پست" : «يکی ازخصوصیت حیاتی وبلاگ ها این است که نویسندگان آن زیر نظر مدیر مسئول و یا سردبیر قلم نمیزنند. در نتیجه آنها قادر هستند افکار مستقل خود را با آزادی عمل بیشتری درمقایسه با روزنامه نگاران حرفه ای، در وبلاگ هایشان منعکس کنند.»

1 پـيـام:

Blogger مجيد زهری گفته است:

مطلب خواندنی یی بود.

12:18 AM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger