Friday, July 29, 2005

سياره‌ي ماكيان / نقطه ته خط

یکی از بی نظیرترین طنزهایی که تا به حال خوانده ام.ناصر عزیز استعداد عجیبی در خلق فضاهای مرغستانی دارد. باور ندارید بروید بخوانید!

1 پـيـام:

Blogger katbalou گفته است:

:))
بسی لذت بردیم.

5:02 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger