Saturday, July 30, 2005

تئوری در جامعه شناسی و شطرنج / صد سال تنهایی

برای نشان دادن اهمیت تئوری بهتر است گریزی به شطرنج بزنیم زیرا که شطرنج هم به قول گری کاسپارف هم علم است هم هنر و هم ورزش.البته درشطرنج تئوری سازی به مانند آنچه که در جامعه شناسی اتفاق می افتد، نیست

1 پـيـام:

Anonymous احمد گفته است:

خبر چین عزیز لطفا دوباره از این مطالب بگذارید

12:30 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger