Saturday, July 30, 2005

ويدئوگيم پدرخوانده / يک پزشک

بیش از 100 برنامه‌نویس در حال کار روی بازی پدرخوانده هستند.این بازی به وسیله شرکت EA ساخته می‌شود.

Powered by Blogger