Wednesday, August 03, 2005

سفرنامه‌ی توکیو / کاکتوس تیلا

هرکس که این سفرنامه را بخواند، با اولین پرواز خودش را به ژاپن می‌رساند!

1 پـيـام:

Blogger Tila گفته است:

مجيد عزيز ممنون از لينک. من فکر می کنم هر کسی بايد حداقل يکبار در طول زندگی از ژاين ديدن کند. قدم شما هم روی چشم .

9:08 AM  

Post a Comment

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger