Friday, August 05, 2005

سروش در جمع دانشجویان ایرانی در پاریس

2 پـيـام:

Anonymous mahdi گفته است:

گنجی باید بی رحمانه نقد شود؟
بعد از نگارش مطلب " گنجی قربانی خشونت یا محرک خشونت ؟" ، دوستان زیادی در این باره با من بطور شفاهی صحبت نموده تعدادی نیز لطف کردند و در وبلاگ نظرات خود را ابراز نمودند.

من خود واقف هستم که نوشته من با توجه به فضای احساسی موجود کاملا" غیر متعارف می باشد. اما ، دقیقا" این فضای انباشته از احساس بود که مرا وادار به نگارش مطلب نمود.

4:19 AM  
Anonymous Anonymous گفته است:

این آدرس قابل دسترسی برای داخل کشور نیست. اگر متن سخنرانی در آدرس دیگری قابل دسترس است لطف کنید آن آدرس را اضافه کنید.

2:51 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger