Tuesday, August 02, 2005

برای دختران زادگاهم / دختران بی‌نقاب

مینا: «سالانه بیش از ده‌ها زن و دختر توی استان خوزستان به قتل می‌رسن ... حتما بایستی به جای هشت دختر، هشتاد دختر سر به نیست بشه تا این فاجعه انعکاسکی توی فضای مجازی ایران پیدا کنه؛ چرا همیشه اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی با اهمیت‌تر از جون کسانی‌ست که به ناحق گرفته می‌شه؟ ... »؛

Powered by Blogger