Wednesday, August 03, 2005

آغاز شمارش معکوس برای اعدام زنی که نتوانست ادعایش را ثابت کند / زنان ایران

گزارش آسیه امینی از پرونده‌ی زنی که به جرم قتل، به اعدام محکوم شده است. قتلی که به ادعای خودش به خاطر دفاع از حیثیت و ناموسش رخ داده است.

Powered by Blogger