Thursday, August 04, 2005

پشتیبانی از اعتصاب غذای گنجی /زنانه ها

میدان سرگل ، واقع در مرکز شهر استکهلم ، در 3 آگوست ، ساعت 8 شب به طور غیر منتظره ای مملو از ایرانیانی شد که آمده بودند تا به پشتیبانی از اعتصاب غذای گنجی ، شمعی بر فروزند ، به امید آنکه شمع ِ جان این انسان خاموش نگردد.

Powered by Blogger