Saturday, August 06, 2005

نگاهی به کتاب 'خنياگر در خون' به بهانه سالروز درگذشت فريدون فرخزاد

اين مجموعه در چهار فصل اصلی تنظيم شده است: مطالبی در شناخت او، گزارش که درباره قتل تکان دهنده او، حرف ها و سروده های او و سرانجام آن چه ديگران در باره او گفته يا سروده اند.

1 پـيـام:

Blogger شبنم گفته است:

ممنون بلوچ عزیز، من تا این حد از زندگیش خبر نداشتم.

2:58 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger