Saturday, August 06, 2005

دست‌های پنهان برای نابودی کامل وبلاگ‌ها در ایران / کوچه

امیر فهیمی: « ... سرویس بلاگ‌رولینگ هم در نهایت تعجب دو سه روزی در بسیاری از ISP فیلتر شده است. فیلترینگ این ابزار می‌تواند ضربه‌ی جبران‌ناپذیری به وبلاگ‌های فارسی وارد کند. زیرا بسیاری از وبگردی‌های روزانه‌ی وبلاگ‌ها بر اساس لیست‌های بلاگ‌رولینگ آن‌ها انجام می‌شود ...»؛

Powered by Blogger