Wednesday, August 10, 2005

چطور شد که "نيم‌فاصله" و ديگر تغييرات، وارد آيين نگارش ما شد؟

جهت آگاهی: جُستارهای ايرج کابلی و ديگران در نشرياتی چون "آدينه" -به سردبيری فرج سرکوهی- در دهه‌ی هفتاد، راهگشای اين شيوه‌ها بود. البته در جاهای ديگری نيز -از جمله فصل‌نامه‌ی گرانسنگ "ايران‌شناسی"- در همين مسير به ابداع دست زدند، اما تأثير به‌سزا را در داخل کشور، مقالات همين تيم در آدينه سبب شد.

1 پـيـام:

Blogger امیر گفته است:

به نظرم این لینک یکی از بهترین و مفیدترین لینک های خبرچین بوده است. سپاس فراوان.میر

11:49 AM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger