Wednesday, August 17, 2005

معرفی وبلاگ عکس‌های جنوب

ذوق و علاقه نواب در ارائه عکس‌هایی با سوژه‌هایی متفاوت از جنوب ایران جای تحسین دارد. خاصه آنکه از طبیعت و زیست جانوری نیز غافل نمانده.

1 پـيـام:

Blogger فرهنگ گفته است:

آشیل جان، لینک عالی بود. مرسی!

9:20 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger