Thursday, August 18, 2005

برایم فرشته‌ای بفرست / فانوس

زنگ، زنگ موسیقی است!

1 پـيـام:

Blogger Jimbo گفته است:

Khodavand yek dar in doniya, sad dar oon doniya be harchi adame khosh salighe hast chizaye khoob khoob bede ishalla mashalla! Amen!

7:54 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger