Sunday, August 21, 2005

نجات جان یک انسان و یک مطلب دیگر / وبلاگ پویا

پویا: «نگرانی من این‌ست که استفاده‌ی بیش از حد از چیزهایی که در حد خودشان می‌توانند بسیار تاثیرگذار باشند، چشم و ذهن وبلاگستان را پر کرده باشد و عملا آنها را کمرنگ‌تر کرده باشد. این می‌تواند هم شامل لوگو باشد و هم اقداماتی مثل پتیشن و جمع آوری امضا برای نامه...»؛

Powered by Blogger