Monday, August 22, 2005

آقای قوه‌ی قضاییه، سلام! / خوابگرد

رضا شکراللهی: « کاش می‌شد یک جوری به این آقای قوه‌ی قضاییه فهماند که اساسا بلاگ‌ر‌ولینگ از جنس چاقو هم نیست... کاش می‌شد به ایشان و خصوصا بزرگ‌ترهای‌شان فهماند که تنها نتیجه‌‌ی ایجاد این سرخوردگی در میان این همه بلاگر، فقط بدبین کردن جمعیت بزرگی از ایرانیان غیرسیاسی‌ست نسبت به نظام و دولت جمهوری اسلامی ...»؛

Powered by Blogger