Monday, August 22, 2005

تداوم فرهنگ نوچه‌پروری / پیام ایرانیان

چنان نکات گوناگونی در این جستار هست که ماندم از این میان چگونه گفت‌‌آوردی برای توضیح برگزینم.

1 پـيـام:

Anonymous زیبا گفته است:

به نظر من که بیشتر به یک عقده گشایی ناشی از کینه ای کور نسبت به حسین درخشان شبیه آمد. هر چند من از درخشان خوشم نمی آید ولی این نوشته شرم آور است

9:20 AM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger