Thursday, August 25, 2005

وقتی آمريکايی‌ها زرد بستند / سیبیل‌طلا

ماجرا از اين قرار است که اين روبان زرد برای خودش تاريخچه‌ای دارد. که البته اين تاريخ به همت ما ايرانيان بوده که رقم خورده. بخش 2 را نیز می‌توانید اینجا بخوانید.

Powered by Blogger