Saturday, August 27, 2005

غم مقدس و گریه‌ی سعادت بخش / وبلاگ پویا

در مورد نوروز، مردم پنج روز پیش از نوروز، با چراغ به گورستان می‌رفتند، اشک می‌ریختند و سوگواری می‌کردند بر آنچه بر خدای شهید شونده رفته بوده است. در مصر هم زنان در معبد، بر سرنوشت خدای شهید شونده آوازهای پرسوز سر می‌دادند.

Powered by Blogger