Monday, August 29, 2005

از حال من اگر خواسته باشی / سایه

سایه: « ... می‌خواهم به تو بگویم که زندگی ادامه دارد و مردم کماکان به همان کارهای سابق مشغولند. با این حال نمی‌دانم چرا این آمد و رفت و دویدن‌های‌شان، من را یاد کتاب طاعون کامو می‌اندازد. یاد مردم آن شهر خاکستری که بیماری یکی‌یکی از پا درشان می‌آورد، ولی آن‌ها هر‌روز با شدت بیشتری کارهای روزمره را از سر می‌گرفتند...»؛

Powered by Blogger