Monday, August 29, 2005

جلوی فاجعه‌ی ملی را بگیریم / ف.م. سخن

انگار آقایان می‌خواهند با ایجاد سد، آثار پرافتخار باستانی‌مان را بفرستند به زیر آب!

2 پـيـام:

Blogger فرزاد گفته است:

مگه تازگي تاره؟

11:43 PM  
Blogger شبنم گفته است:

واقعا ناراحت کننده هست..

5:20 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger