Tuesday, August 30, 2005

معتادان تنهاى اينترنتى / شرق

ترجمه‌ای از نویسنده‌ی وبلاگ شبنم فکر درباره‌ی نقش‌های مثبت و منفی وبلاگ‌نویسی و ویژه‌گی‌های این پدیده در روزنامه‌ی شرق؛

2 پـيـام:

Blogger مجيد زهری گفته است:

آفرین بر شبنم عزیز با این ترجمه‌های خوبش.

5:41 PM  
Blogger شبنم گفته است:

ممنون مجيد جان، و همينطور فرهنگ عزيز برای لينک

6:30 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger