Tuesday, August 16, 2005

نامه‌ای به خوانندگان آثارم / عباس معروفی

من برخوردی را که با آقای معروفی شده، برخوردی "شخصی" نمی‌دانم. وقتی کسی ديگری را ترور شخصيت می‌کند، در واقع دارد وجدان جامعه را آزار می‌دهد، دارد به اعصاب و روان یکایک ما آسيب می‌زند. در ضمن معتقدم که عباس معروفی، خیلی مشخص و بی‌پرده باید از فردی که به او اتهام زده اسم ببرد و از اين طریق، به شفاف‌سازی فضا کمک کند.

2 پـيـام:

Blogger فرهنگ گفته است:

موافقم. بی‌شک ترور شخصیت محکوم است. چه ترور شونده نامش "نوشی" باشد، چه "عباس معروفی"، چه "محمود دولت‌آبادی" و یا هرکس دیگر.

9:14 AM  
Blogger مجيد زهری گفته است:

اتفاقاً درست می‌گویی فرهنگ عزیز و خوب منظورت را می‌فهمم.

11:00 AM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger