Saturday, August 27, 2005

Coral Reef Conservation

یادمان باشد مرجان‌ها محل زندگی گونه‌های آب‌زی بسیاری هستند . یادمان باشد هر مرجان اکوسیستم کاملی است - یادمان باشد مرجان‌ها فقط یک درصد از بستر دریاها را پوشش می‌دهند. یادمان باشد مرجان‌ها بین 20 تا 25 در صد از حیات دریاها را در خود حفظ می کنند... یادمان نرود که مرجان را نه هدیه دهیم و نه هدیه بگیریم.

1 پـيـام:

Anonymous هاله گفته است:

آشیل جان - من کلی در مورد کورال اخیرا" چیز یاد گرفتم با دخترم. امتحان جغرافی اخیرش مقدار زیادی‌اش در مورد همین مرجان‌ بود. :)

7:45 AM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger