Saturday, April 16, 2005

درگيری خونين در خوزستان در پی انتشار نامه 'جعلی'

تظاهرات اهالی عرب شهر اهواز در استان خوزستان ايران به بروز نا آرامی و درگيری برخی از تظاهرکنندگان با نيروی انتظامی منجر شده و بنابر گزارشها، دست کم سه کشته بر جای گذاشته است. در همین رابطه:
تکذیبیه ی محمد علی ابطحی مشاور ریاست جمهوری

Powered by Blogger