Thursday, May 26, 2005

رسانه‌ها، ارگان حوزه‌ها نیستند! / حسن درویش‌پور

در يکی-دو روزی که گذشت، متعجبم از اين که چرا سطح و محتوای مندرجات روزنامه‌های داخل کشور، بطور ناگهانی افت کرده و تا سطح بحث‌های درون حوزه‌ای تنزل يافته‌اند!

Powered by Blogger